SZATMÁRANIVET Állattartók Üzlete

Adatvédelmi nyilatkozat

  A  Szalkai Kettesfogat BT Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzata

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

 

1 A Szalkai Kettesfogat Bt. 4700  Mátészalka  Dobó I 1/a  szatmaranivet.hu oldalon elérhető webshop valamint 4700 Mátészalka Móricz Zs 91 sz. alatt található Állattenyésztési Felszerelések üzlete mint adat kezelő( továbbiakban, adatkezelő) , kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el. Magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

                                                                                                                                                                                     A Szalkai Kettesfogat Bt adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.szatmaranivet.hu/adatvedelem címen.   Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan , kéjük írja meg nekünk info@szatmaranivet.hu címre és kollegánk megválaszolja kérdését.                                                   

A Szalkai Kettesfogat Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.                    A Szalkai Kettesfogat Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.                                   

A Szalkai Kettesfogat Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő személye

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat szempontjából Adatkezelő

 név         Szalkai Kettesfogat Bt

székhely: 4700 Mátészalka Dobó I1/a

cg .:       15-06-085430

adószám: 25687204-2-15

telefonszám: 305254356

e-mail       info@szatmaranivet.hu

képviselő: Papp Magdolna   ügyvezető

 

 

 Bolti adatkezelés                                                                                                                                              

a./  Vásárlói adatok Az adatkezelés célja: a Vállalkozás üzleteiben történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.                                                            

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

 A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, email cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

 Az adatkezelés időtartama:                                                                                                                                       

• a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig,                                                              • a termék megvásárlásáig,                                                                                                                                         

• a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.   

Az üzletben (4700  Mátészalka  Mórcz  Zsigmond 91) történő bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OFSZ  Országos Fizetési Zrt (1027 Budapest Kapás utca 6-12) kezeli.                                                                                                                                                                  

Adattovábbítás                                                                                                                                                             

• számlamásolatok                                                                            • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OFSZ Országos Fizetési Zrt (1027Budapest  Kapás utca 6-12.) felé.                                                                           

Az adat továbitás jogalapja                                

-  az Infotv. 6. § (5) bekezdése, illetve az érintett önkéntes         hozzájárulása                                                     

- a Számv. tv. 151. § (1) bekezdése

   b./ Minőségi kifogások kezelése                                                                                                                              

Az adatkezelés célja:                                                                                                                                                         

a Vállalkozás által értékesített termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése. 

 Az adatkezelés jogalapja                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

 A kezelt személyes adatok típusa:

 azonosítószám, a vásárló neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

 Az adatkezelés időtartama: •

 visszárubizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,                                                                                 

• a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év                                                                                                                                                                    

• a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

 

II.2./ A www.szatmaranivet.hu weboldal naplózása A wwwszatmaranivet.hu weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tetevékenységét                                

 

Az adatkezelés célja:                                                                                                                                                        

a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.                                     

 

Az adatkezelés jogalapja:                                                                                                                                             

az érintett hozzájárulása, az( Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

 

A kezelt személyes adatok típusa:                                                                                                       

azonosítószám, dátum, időpont meglátogatott oldal címe

Az adatkezelés időtartalma

Két hét

 

 

Adatfeldolgozók

Név: Oleander Informatikai Kft.

Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.

Email cím: iroda@honlap.hu

 

A Vállalkozás a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.                                                        

 

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.                                                                                                                                              

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:                                                                                           

A portál html kódja a Vállalkozástól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.                                                                    

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.                                                                                               

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.                                                                            

 

A szatmaranivet.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.                                

Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében a szatmaranivet.hu weboldalon minden termék adatlapján megtalálhatók a facebook.com címen elérhető szolgáltató „Tetszik” és „Megosztás”, a twitter.com „Megosztás” és a google.com „+1” szolgáltatásainak hivatkozásai.                                            

 

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: google.com, doubleclick.net, cloudfront.net, optimonk.com, googletagmanager.com, vid4u.org, google-analytics.com, creativecdn.com, m.exactag.com, googleadservices.com, facebook.net, s.salecycle.com, dsp.adfarm1.adition.com, dmp.adform.net, static.criteo.net, ocsp.digicert.com, gv.symcd.com

 

A www. szatmaranivet.hu cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében

Az adatkezelés célja:

a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése (ABTastySession, ABTasty), a webáruház üzemeltetése (_pushupCookiesEnabled, hunter_track_data) webanalitikai mérések (HU_visit, _dc_gtm_UA-39773399-2, et_uk, wteid_654933658221956, wtsid_654933658221956, etargetTimedXhu2000005837, wt3_eid, wt_cookiecontrol, HUwbdcsession).                                           

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:                                                                                                                                    • munkamenet vége (SECURETOKEN, hunter_track_data, wtsid_654933658221956 , HUwbdcsession),                                                                                                                                                         • egy perc (_dc_gtm_UA-39773399-2), 30 percben (ABTastySession, etargetTimedXhu2000005837),  • tizenöt nap (_pushupCookiesEnabled) két hónapban (HU_visit),                                                                 • hat hónap (wt_cookiecontrol, wt3_eid),                                                                                                               • egy év (et_uk), • 390 nap (ABTasty),                                                                                                 

Adatfeldolgozók:                                                                                        Név: Oleander Informatikai Kft                                                                                                               Székhely: 3434  Miskoc Gőz7                                                              Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

      webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség

II.4./ Webáruház regisztráció Az adatkezelés célja:                                                                                              

a Vállalkozás webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.                                                                                                                                                                 

Az adatkezelés jogalapja:                                                                                                                                       

az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.                                                                                                                                                                                                          A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 Az adatkezelés időtartama:                                                               

  • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó      hozzájárulásának visszavonásáig, • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,                                               • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.  

Adattovábbítás:                                                                                                                                                       

• termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a Magyar Posta Csomaglogisztika Kft. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)                                                                                      

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, a Postatv. 54. § (1) bekezdése.                                                                                                                                         

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:                                                        • a szatmaranivethu honlapon a Saját fióbelépve,                               • e-mail útján az info@szatmaranivet.hu címen, továbbá postai uton

Szalkai Kettesfogat BT 4700 Mátészalka Dobó I 1/a

 

 

II.5./ Hírlevél, reklám értesítés küldése

Ha a webáruházi vásárlás során a felhasználónk kosarában marad egy vagy több termék, rendszerünk felkínálja a lehetőséget arra, hogy a félbeszakadt vásárlásra felhívja felhasználónk figyelmét. Amennyiben felhasználónk él ezzel a lehetőséggel, és feliratkozik a hírlevélre, első tájékoztató levélként megkapja a befejezetlen vásárlására vonatkozó emlékeztetőt

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka)

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama:

• a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

• a szatmaranivet.hu honlapon a Saját fiókba belépve,

• e-mail útján a info@szatmaranivet.hu címen

• postai úton az Szalkai Kettesfogat Bt 4700 Mátészalka Dobó 1/a

Adatfeldolgozó                                                                                                                                                             

Név: Oleander Informatikai Kft                                                                                                               Székhely: 3434  Miskoc Gőz út 7                                                                                                       Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat és Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

 

Látogató jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 28 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 28 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 28 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. . Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a szatmaranivet.hu/adatkezeles weboldalon történik.

 

 

 

 

 

Megosztás

Kapcsolat

Mátészalka 4700

Móricz Zsigmond 91sz.

Tel: +36-30/525-4356

       +36-30/635-7253

E-mail: magdolnap5@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig 9.00 - 17.00
Szombat: 9.00 - 13.00
Vasárnap: Zárva